LOVNÁ MÍSTA
.

K dispozici je 15 lovných míst (4 spojená do 2 velkých).
Každé umožňuje dostatečný prostor pro minimálně 2 rybáře.
V případě větších skupin lze zamluvit spojení více lovných míst za dodržení 2 osob na jedno lovné místo. Místa 4. - 5. lze použít i pro stání pro karavan !!!!!!!

Zákaz používání elektrocentrál, platí pro všechny místa na rybníku z důvodu bezpečnosti a rušení ostatních rybářů !!!! 

Žlutě označená místa (pro skupiny): minimálně 3 rybáři na 2 dny - pokud nebude dodrženo, bude doúčtováno do minimálního počtu (doprovod se nepočítá jako rybář.)
Zeleně označená místa: minimálně 2 rybáři na 2 dny - pokud nebude dodrženo, bude doúčtováno do minimálního počtu (doprovod se nepočítá jako rybář), každé lovné místo je velikostně min. pro 2 a více.
Černě označená místa:  OPTIMÁLNĚ 2 rybáři.